Filterboblen

Vi lever i dag i en verden hvor Internett viser oss det de tror vi ønsker å se, men det er ikke nødvendigvis det vi trenger å se. Google har de siste årene kunnet skreddersy søketreffet vårt ut ifra det de tror er det beste for oss. De tilpasser rett og slett søkeresultatet vårt ut ifra det de allerede vet om våre interesser og meninger. Facebook og andre store leverandører av innhold har også muligheten til å gjøre dette.

 Hva er en filterboble? 

Store Norske Leksikon beskriver filterboblen som «en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren».

Nettbaserte mediebedrifter skreddersyr altså sine tjenester slik at det på best mulig måte blir tilpasset den enkelte bruker. De samler inn informasjon ved å blant annet se på hva vi har trykket oss inn på tidligere. Og ved hjelp av informasjon som dette klarer de å analysere hva de tror du interesserer deg for på nettet. Slik at de kan gi deg en spesialtilpasset opplevelse. Facebook tilpasser nyhetsfeeden din etter hvem de tror du er mest interessert i å få opp nyheter fra, og Netflix gir deg anbefalinger basert på serier og filmer du har sett tidligere. 

Ekkokammer

Et ekkokammer er med på å forsterke effekten av filterboblen. Det er en slags metaforisk beskrivelse som beskriver situasjoner hvor ideer, informasjon eller oppfatning blir forsterket gjennom blant annet repetert kommunikasjon. Man blir lagt i en samling sammen med andre som har like meninger og synspunkter som deg selv.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 6261524911_a604d43512_o.jpg
Bildet er hentet fra https://www.flickr.com/photos/fpaynter/6261524911

Konsekvenser av filterboblen

Når vi leser om realiteten av denne filterboblen tenker vi at dette er veldig lettvint og positivt tilrettelagt for oss som brukere. Men er det bare positive sider ved denne enorme tilretteleggingen? Vi alle har jo noe vi er mer interessert i å lese om enn andre ting, og da er det fint å få dette sortert og servert uten å legge så mye innsats i det selv. Men, vi er stadig på utkikk etter nye ting, ny inspirasjon og nye mennesker. Og det er her problemet kan ligge, for vi bestemmer ikke selv hva vi ønsker av informasjon, og vet heller ikke hva som blir filtrert bort. Vi vil få bekreftet våre egne synspunkter, men da vil vi også bli utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger.

Om vi kun skal motta informasjon som bekrefter det vi allerede vet og kan noe om fra før av, vil vi aldri kunne møte motforestillinger til de tanker og argumenter vi har, og dette kan føre til at man mister evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger. Et resultat av dette kan være at søkeprosessen etter «det nye» vil være enda mer krevende, da vi kun blir servert det vi allerede vet. . 

Kilder

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782

https://snl.no/filterboble

https://www.digi.no/artikler/big-data-lurer-deg-inn-i-filterboblen/289024

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *