Performance marketing

Hva er Performance Marketing? Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring, og en form for digital annonsering hvor du kun betaler når det finnes målbare resultater. Resultatene styrer rett og slett aktiviteten. I forhold til tradisjonell markedsføring, hvor det ofte er usikkert […]